Nog geen reacties

Sacramentsdag (3 juni)

Sacramentsdag wordt gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Rooms-katholieke Kerk voor de geconsacreerde hostie bestaat, wordt op deze feestdag benadrukt.

Op die dag wordt de sequens Lauda Sion gezongen in de H. Mis en op sommige plaatsen wordt na de Mis de geconsacreerde hostie in een monstrans geplaatst, ter aanbidding. Ook gaat op deze dag de sacramentsprocessie uit, waarbij de priester de geconsacreerde hostie in een monstrans door de straten van de parochie ronddraagt.

Sacramentsdag werd vanaf de late middeleeuwen een populaire feestdag, te beginnen in het bisdom Luik vanaf circa 1246, waar Juliana van Cornillon zich had beijverd voor de verering van het Heilig Sacrament.

Bron: Katholiek.nl.

Reacties zijn gesloten.