Nog geen reacties

Sacramentsdag (18 juni 2017)

Sacramentsdag is een hoogfeest, dat valt op de tweede donderdag na Pinksteren. Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus Zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Katholieke Kerk voor de geconsacreerde heilige Hostie bestaat, wordt op deze feestdag tot uitdrukking gebracht.

Op die dag wordt de sequens Lauda Sion gezongen in de H. Mis en op talrijke plaatsen wordt na de Mis de geconsacreerde heilige hostie in een monstrans geplaatst, ter aanbidding. Daarbij was er traditioneel een sacramentsprocessie. De is op vele plaatsen in Nederland lang in onbruik geweest, onder andere door het processieverbod dat vanaf 1848 tot 1983 in de grondwet stond.

Sacramentsdag werd vanaf de late middeleeuwen een populaire feestdag, te beginnen in het bisdom Luik vanaf circa 1246, waar de heilige Juliana van Cornillon zich had beijverd voor de verering van het Allerheiligste Sacrament. In 1264 bepaalde Paus Urbanus IV – zelf eerder werkzaam in Luik – dat deze feestdag voortaan door de hele Latijnse Kerk gevierd moest worden. Paus Clemens V bevestigde de erkenning van dit feest door de publicatie van de bul In Domine in 1312.

Bron: Wikipedia

Reacties zijn gesloten.