Nog geen reacties

Petrus en Paulus (29 juni)

Petrus

Petrus heette aanvankelijk Simon, zoon van Jona (of Johannes). Zijn broer heette Andreas. Zij waren vissers op het moment dat Jezus hen vroeg Hem te volgen.  Van Jezus kreeg hij de bijnaam Petrus (rots) . Hij was getrouwd. Zijn schoonmoeder wordt door Jezus genezen. Via Paulus’ brieven  weten we dat Petrus zijn vrouw meenam op zijn missiereizen.

Uit de evangelies krijgt men de indruk dat hij een spontaan, hartelijk karakter had, ook met alle fouten van dien. Zo wilde hij niet dat Jezus hem de voeten waste, omdat het slavenwerk was. Toen Jezus zei dat ze dan niet langer bij elkaar zouden horen, wou hij helemaal gewassen worden. Van de andere kant hield hij glashard vol Jezus niet te kennen, toen het hem te benauwd werd en hij werd herkend als een van zijn leerlingen. Jezus had het hem in de vooravond nog voorzegd: “Eer de haan kraait, zul je me driemaal verloochend hebben”. Maar als de leerlingen na Jezus’ heengaan weer zijn gaan vissen en Hem herkennen op het strand, bedenkt Petrus zich geen moment, springt overboord en zwemt voor de boten uit naar Jezus toe. Deze Petrus is de prins der apostelen geworden.

In de eerste tien hoofdstukken van ‘Handelingen van de Apostelen’ wordt verteld hoe Jezus’ leerlingen, en Petrus in het bijzonder, steeds meer bezield werden door zijn Heilige Geest, en steeds meer op Jezus gingen lijken. Het tweede deel van de Handelingen van de Apostelen vertelt voornamelijk hoe Paulus het christendom onder de heidenen verkondigt. Toch is het Petrus die het eerst een heiden, Cornelius, tot Christus brengt.

Na de verhuizing uit Jeruzalem vestigde hij zijn zetel in de Syrische stad Antiochië; weer later ging hij naar de hoofdstad van het Romeinse Rijk, Rome.

Keizer Nero liet Petrus en Paulus arresteren en berechten. Petrus was voor de Romeinen een vreemdeling en daarom werd hij veroordeeld tot de doodstraf aan het kruis. Paulus was Romeins staatsburger. Hij werd veroordeeld tot onthoofding door het zwaard.

Dionysius schrijft een brief aan Paulus’ leerling Timotheus over Paulus’ dood. Daarin vertelt hij hoe de menigte, bestaande uit heidenen en joden, niet moe werd Petrus en Paulus in het gezicht te spuwen en te slaan waar ze hen maar raken konden. Op het moment dat ze van elkaar gescheiden werden, zei Paulus tegen Petrus: “De vrede zij met jou; jij bent de rots waarop de kerk gebouwd is; jij bent herder van Jezus’ schapen.” En Petrus zei tegen Paulus: “Ga in vrede, jij bent de verkondiger van de waarheid en van de blijde boodschap; jij bent de doorgever van het heil aan alle rechtvaardigen.”

 

Paulus

Paulus heeft zoveel gereisd in dienst van het evangelie, dat hij de eretitel van ‘De Apostel’ heeft meegekregen. Pas na Jezus’ heengaan heeft hij zich bij zijn leerlingen gevoegd. Dat ging niet vanzelf. Paulus kwam uit Tarsus en moet als jongen naar Jeruzalem zijn verhuisd. Hij had nog als leerling aan de voeten gezeten van de beroemde leermeester Gamaliël.

Zo was hij uitgegroeid tot een vurige, wetgetrouwe jood, die niets moest hebben van de vrijzinnige sekte van Jezus van Nazareth. We horen voor het eerst van hem, als Stefanus wordt gestenigd. Dan leggen de beulen hun mantels neer aan de voeten van de jonge Saulus. Hem was er alles aan gelegen om de leerlingen van Jezus uit te roeien. Daartoe had hij zelfs volmachten gekregen van de Hoge Raad te Jeruzalem. Ze gaven hem het recht om huizen van verdachten binnen te dringen en te controleren of er geen volgelingen van Jezus woonden.

Op weg naar Damascus werd hij als een donderslag bij heldere hemel getroffen en op de grond geworpen. Verblind door het felle licht tastte hij hulpeloos in het duister. Een stem vroeg hem: ‘Saul, Saul waarom vervolg je mij?’ Een leerling van Jezus, Ananias, overwon zijn weerzin en nam hem bij zich in huis. Paulus was omgedraaid als een blad aan een boom. Van nu af zou hij onder zijn nieuwe naam de meeste fanatieke verdediger van Jezus’ leer worden. Hij maakte tenminste vier grote reizen en schreef brieven. Veertien daarvan zijn in het Nieuwe Testament opgenomen.

Reacties zijn gesloten.