Onze parochie mag steunen op grote groepen vrijwilligers, zoals acolieten en misdienaars, collectanten, kosters en kerkwachten, lectoren, de schoonmaakgroep, de begeleiders van de kindernevendienst en niet te vergeten de koorleden.

Onze kerk is ondenkbaar zonder vrijwilligers. We zijn dankbaar voor alle mensen, die hun tijd, energie en toewijding beschikbaar stellen ter ere Gods, om al de activiteiten van en rond onze kerk, in vriendschappelijke sfeer mogelijk te maken.

Als u zich aangesproken voelt om ook bij ons als vrijwilliger uw steentje bij te dragen, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat. Bel naar: 023 5321112 of mail naar: secretariaat@josephkerk-haarlem.nl.