De mogelijkheid bestaat om naast of in plaats van de jaarlijkse kerkbijdrage (Actie Kerkbalans) een speciale gift te doen aan goede doelen, waaronder ook onze rk parochies vallen. Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Om een volledig overzicht te krijgen van de voorwaarden voor het aftrekken van gewone en periodieke giften klikt u hier om de website van de Belastingdienst te raadplegen.

Een gewone gift

Bijvoorbeeld uw jaarlijkse kerkbijdrage mag u alleen aftrekken als u die doet aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of aan een SBBI (Steunstichting sociaal Belang Behartigende Instelling) en de bijdrage boven een bepaald percentage van uw inkomen komt.

Een periodieke gift

Deze giften mag u aftrekken als u die doet aan een ANBI doel of een vereniging die geen ANBI-status heeft, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet. De Rooms Katholieke Kerk valt onder beide soorten instellingen.

Schenking bij overlijden

Ook kunt u uw parochie ondersteunen na uw overlijden, door middel van een schenking of legaat via uw testament. Als ANBI instelling betalen wij over het verkegen bedrag geen erfbelasting. Natuurlijk kunnen wij u hierbij helpen om dit te regelen bij de notaris.

ANBI status

De Rooms Katholieke Kerk in Nederland is door de belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI voordelen

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag (boven een bepaalde drempel) aftrekken van de Inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën van veel parochies onder druk staan, van groot belang.

Giften en bijdragen komen altijd de parochie ten goede aan welke zij worden gedaan.

Sinds 1 januari 2014 kan op eenvoudige wijze een overeenkomst tussen parochie en gever gesloten worden waarin een belofte tot schenking wordt gedaan voor een periode van vijf jaar of voor onbepaalde tijd. Deze jaarlijkse schenking is middels de overeenkomst volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Informatie hierover kunt u verkrijgen via het secretariaat (zie Contact).

ANBI RSIN nummers/Fiscale nummers

Elke parochie heeft een eigen RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer).
Dat nummer dient u te vermelden bij een bijzondere bijdrage. via de links hieronder vindt u de gegevens van onze drie parochies:

Sint Joseph: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA642
Pastoor van Ars: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA643
Sint Jan de Doper: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA641