Per 1 september 2018 zijn de parochiebesturen van de  parochies van St. Jan de Doper, H. Pastoor van Ars en St. Joseph (HCO parochie), opgegaan in het samenwerkingsverband met de BOAZ parochies en de Kathedrale St. Bavo kerk en de Antonius van Padua kerk en de Moeder Verlosserkerk in Schalkwijk.

De boodschap van het evangelie is een blijde en tegelijk een weerbarstige boodschap. Onze kerken willen in eenheid met onze bisschop en met onze paus in Rome die blijde boodschap vieren, verkondigen en in goede werken uitdragen.

De visie van de HCO parochie is als volgt omschreven na een studiedag over parochievorming  “Dat mensen, Christus en de liefde van God de Vader leren kennen en in vriendschap met hem groeien. Dat ze een thuis mogen vinden in een biddende, vierende en vreugdevolle geloofsgemeenschap waar de H. Eucharistie centraal staat en de H. Geest de Helper is”.

Aanbod in de St. Josephkerk

– bijna dagelijks is er een heilige Mis in één de St. Josephkerk. (zie vieringen)
– het sacrament van de biecht op zaterdag of op verzoek.
– wekelijks aanbidding van het heilig sacrament.
– het sacrament van de ziekenzalving bij ernstige ziekte, indien gewenst inclusief de biecht.

Unieke activiteiten in onze parochie

– Elke week kindercatechese bij de kinderwoorddienst en kindercrèche tijdens de H. Mis op zondag om 9:30 uur (St. Josephkerk)
– Het Lifeteen jongeren programma (St. Josephkerk)
– De Haarlemse groep van “Geloof en Licht” voor verstandelijk en lichamelijk beperkten. (i.v.m. de sluiting van de Past. van Arskerk, is de groep nu uitgeweken naar de Mariakerk in Haarlem- Noord)
– Mariaprocessie, ter ere van Maria van Haarlem, jaarlijks een kleine ommegang op een zondag rond 2 juni, de feestdag van Maria van Haarlem.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat onze kerkgemeenschap altijd kan rekenen op een aantal vrijwilligers die soms voor vast, soms incidenteel, maar altijd met een enthousiaste inzet hun medewerking verlenen bij verschillende werkzaamheden. Lees hier meer.

Kanunnik Hendriks

Kanunnik  dr A.J.M. Hendriks is geboren op 29 juni 1951 te Rotterdam. Hij heeft gestudeerd op het klein seminarie Leeuwenhorst van het bisdom Rotterdam en later op de KTH te...