Sacramentsdag (3 juni)

Sacramentsdag wordt gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De...

Lees verder

Heilige Drie-eenheid (27 mei)

Volgens de katholieke leer is het geloofsmysterie van de heilige Drie-eenheid de meest fundamentele en essentiële leer in de hiërarchie van de geloofswaarheden. Andere benamingen voor Drie-eenheid zijn Drievuldigheid of triniteit, van het Latijnse woord trinitas. Christenen hebben één God en niet drie. Maar, God laat zich op drie verschillende...

Lees verder

Gaat U mee met hulpbisschop J.Hendriks naar Lourdes!

Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal Mgr. J. Hendriks vanuit ons bisdom een bedevaart naar Lourdes begeleiden met het vliegtuig. De Lourdes­groep Bisdom Haarlem-Amsterdam begeleidt al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar Lourdes, in samen­werking met het ‘Huis van de Pelgrim’ De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die...

Lees verder

Pinksteren (20 mei)

De naam ‘Pinksteren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de laatste dag van de Paastijd. De Kerk viert met Pinksteren de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. De Heilige Geest is God zelf in Zijn werkzame kracht en kan...

Lees verder

II De JOSEPHKERK bestaat dit jaar 175 JAAR

Door een lid uit de jubileum commissie ‘175 jaar St. Joseph’ En heeft een bijzonder orgel onder haar dak. Voor een leek is menig orgel bijzonder. Ik herinner me nog hoe ik dóór het Willibrordorgel liep, vlak voor het in Amsterdam werd afgebroken en jaren later in de nieuwe Bavo...

Lees verder

De week van de Nederlandse Missionaris

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor Nederlandse missionarissen en missionair werkers. Elk jaar voert de WNM campagne voor deze mensen, die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Dit jaar staan pater Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in Indonesië, en Inge Kuiphuis, missionair werker...

Lees verder

Dankbrief Gemma Coebergh

Wat een grandioos afscheid heb ik op zondag 8 april mogen beleven! De Hoogmis was bijzonder feestelijk, met een flink aantal mensen, een uitstekend zingende schola en een prachtige preek van de pastoor. Erik Jan Eradus en ik hebben ieder een deel van de mis voor onze rekening genomen en...

Lees verder

Retraite voor vaders

De Retraite voor Vaders heeft als doel je geloof te verdiepen en je relatie met God te versterken. Deze retraite is in volledige stilte vanaf de dagsluiting op de donderdagavond tot aan de lunch op zondag. Tijdens de retraite worden er een aantal inleidingen geven op het gebed. Dagelijks vieren...

Lees verder