Muzikaal jubileum programma

Op 6 juli en 10 augustus om 20.15 zullen achtereenvolgens Willeke Smits en Lidia Ksiazkiewicz het Adema-orgel bespelen. Willeke is de per augustus 2018 benoemde organiste van de Hooglandsekerk in Leiden. Zij zal een gevarieerd programma brengen met 19e en 20e eeuwse Franse en Nederlandse componisten. Lidia, hoofdorganist van de...

Lees verder

Petrus en Paulus (29 juni)

Petrus Petrus heette aanvankelijk Simon, zoon van Jona (of Johannes). Zijn broer heette Andreas. Zij waren vissers op het moment dat Jezus hen vroeg Hem te volgen.  Van Jezus kreeg hij de bijnaam Petrus (rots) . Hij was getrouwd. Zijn schoonmoeder wordt door Jezus genezen. Via Paulus’ brieven  weten we...

Lees verder

Geboorte Johannes de Doper (24 juni)

Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus de Messias. Hij doopte in de Jordaan een doopsel van bekering en kondigde aan: “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij zag zijn optreden zelf als...

Lees verder

Veranderingen in onze regio

Als samenwerkend bestuur van de drie parochies in Haarlem Centrum/Oost, willen we u graag bijpraten over enige nieuwe ontwikkelingen in onze parochies en de bredere stadsregio eromheen.   Visie van de bisschop In zijn beleidsnota “Nieuwe tijden, nieuwe wegen” van 2004, de praktische toelichting hierop die de DCRK (Diocesane Commissie...

Lees verder

In de voetsporen van Franciscus van Assisi

door Ben Schutte Van 28 april t/m 6 mei ben ik met ons bisdom op bedevaartreis naar Assisi geweest. Dit was voor mij een zeer inspirerende reis, waarbij mijn kennis over de St. Franciscus alleen maar meer verrijkt en uitgebreid werd. Ik koos ervoor om met mijn reis- en kamergenoot...

Lees verder

Sacramentsdag (3 juni)

Sacramentsdag wordt gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De...

Lees verder

Heilige Drie-eenheid (27 mei)

Volgens de katholieke leer is het geloofsmysterie van de heilige Drie-eenheid de meest fundamentele en essentiële leer in de hiërarchie van de geloofswaarheden. Andere benamingen voor Drie-eenheid zijn Drievuldigheid of triniteit, van het Latijnse woord trinitas. Christenen hebben één God en niet drie. Maar, God laat zich op drie verschillende...

Lees verder

Gaat U mee met hulpbisschop J.Hendriks naar Lourdes!

Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal Mgr. J. Hendriks vanuit ons bisdom een bedevaart naar Lourdes begeleiden met het vliegtuig. De Lourdes­groep Bisdom Haarlem-Amsterdam begeleidt al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar Lourdes, in samen­werking met het ‘Huis van de Pelgrim’ De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die...

Lees verder