Open monumentendagen 8 en 9 september

Open monumentendagen in de St. Josephkerk Zaterdag 8 september kerk open van 13.00 uur tot 17.00 uur Activiteiten: 13.00-17.00 uur: tentoonstelling ‘175 jaar St. Josephkerk’ in de Klopperspoort met koffie/thee corner en verkoop ansichtkaarten en devotiekaarsen 13.00-16.00 uur: Knip je stad een inloop workshop voor jong en oud 13.00-16.30 uur:...

Lees verder

Mini-musical “Ik ga nu vissen”

Op zondag 1 juli mochten we genieten van de mini-musical “Ik ga nu vissen” kinderen van de Kinderwoorddienst en crèche hadden deze musical ingestudeerd en voerde het uit. Het was een plezier om naar te kijken. Er zal ook een vervolg op komen na de zomer zal er gestart worden...

Lees verder

Dood van Johannes de Doper (29 augustus)

Door Dries van den Akker s.j. In de evangelies van Matteüs, Markus en Lucas lezen we over de geboorte en de dood van Johannes. We horen hoe Johannes optreedt als doper bij de Jordaan en de nabijheid van het Rijk Gods aankondigt. Hij roept op tot bekering van het hart...

Lees verder

MARIA Koningin van de hemel (22 augustus)

Door Dries van den Akker s.j. Zoals Jezus na aankomst bij God bekleed werd met koninklijke waardigheid, zo werd ook Maria bij haar aankomst in de hemel door de Vader en de Zoon in de Heilige Geest tot koningin gekroond. Hoewel er in de bijbel zelf niets staat over Maria...

Lees verder

MIVA collecte voor kwetsbaren in Zimbabwe

Op 25 en 26 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe. De juiste zorg In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg moeilijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland...

Lees verder

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus)

Maria-Tenhemelopneming werd eind 6e eeuw door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd; later nam de Kerk van Rome onder de heilige paus Sergius I (687-701) het feest over. Het heette eerst Dormitio Mariae, dat ontslaping van Maria betekent. Deze naam verwijst naar een oude overlevering die vertelt dat Maria op de...

Lees verder

Uitnodiging: Banneux

Wat was het een prachtig triduüm van het voorjaar. Het weer was prachtig en de stemming goed. Wat een warmte en saamhorigheid Wat een speciale plek ook om dodenherdenking te houden en de waarden van vrijheid te voelen. In het najaar hopen we dit weer te evenaren. Het is alleen...

Lees verder

175 jarig bestaan van de St. Joseph 10 Juni

Wat een mooi feest is dit geweest! Beginnend met een feestelijke viering, waar zowel de Schola als het Gezinskoor hun medewerking aan hadden verleend en Erik-Jan Eradus het fraaie orgel liet klinken wat een extra dimensie gaf aan de viering. Na de viering gingen we met een grote groep parochianen...

Lees verder

Dringende oproep: versterking van het kostersteam

De heer en mevrouw Gerard en Ria van Kessel hebben aangegeven, dat zij om persoonlijke redenen op korte termijn, waarschijnlijk al per september aanstaande, hun werkzaamheden als vrijwilligers zullen beëindigen. Ongeveer twintig jaar hebben zij geholpen als koster en als verzorgster van de kerkwas: het kerklinnen, de altaardwalen, de albes...

Lees verder