Missio Wereldmissiemaand 2018: Ethiopië

God is ons een toevlucht en een sterkte Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij ons in Nederland. Katholieke minderheid Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar...

Lees verder

Maria van de Rozenkrans (7 oktober)

Rond 1570 bedreigden de oprukkende Turken het christelijke westen. Met de grootst mogelijke moeite wist paus Pius V († 1572; feest 5 mei) de christenstaten te bewegen de krachten te bundelen en een gezamenlijk leger op de been te brengen. Zo voer op 7 oktober 1571 een Spaans-Italiaanse vloot, onder leiding van Don Juan...

Lees verder

Open monumentendagen 8 en 9 september

Open monumentendagen in de St. Josephkerk Zaterdag 8 september kerk open van 13.00 uur tot 17.00 uur Activiteiten: 13.00-17.00 uur: tentoonstelling ‘175 jaar St. Josephkerk’ in de Klopperspoort met koffie/thee corner en verkoop ansichtkaarten en devotiekaarsen 13.00-16.00 uur: Knip je stad een inloop workshop voor jong en oud 13.00-16.30 uur:...

Lees verder

Mini-musical “Ik ga nu vissen”

Op zondag 1 juli mochten we genieten van de mini-musical “Ik ga nu vissen” kinderen van de Kinderwoorddienst en crèche hadden deze musical ingestudeerd en voerde het uit. Het was een plezier om naar te kijken. Er zal ook een vervolg op komen na de zomer zal er gestart worden...

Lees verder

Dood van Johannes de Doper (29 augustus)

Door Dries van den Akker s.j. In de evangelies van Matteüs, Markus en Lucas lezen we over de geboorte en de dood van Johannes. We horen hoe Johannes optreedt als doper bij de Jordaan en de nabijheid van het Rijk Gods aankondigt. Hij roept op tot bekering van het hart...

Lees verder

MARIA Koningin van de hemel (22 augustus)

Door Dries van den Akker s.j. Zoals Jezus na aankomst bij God bekleed werd met koninklijke waardigheid, zo werd ook Maria bij haar aankomst in de hemel door de Vader en de Zoon in de Heilige Geest tot koningin gekroond. Hoewel er in de bijbel zelf niets staat over Maria...

Lees verder

MIVA collecte voor kwetsbaren in Zimbabwe

Op 25 en 26 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe. De juiste zorg In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg moeilijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland...

Lees verder

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus)

Maria-Tenhemelopneming werd eind 6e eeuw door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd; later nam de Kerk van Rome onder de heilige paus Sergius I (687-701) het feest over. Het heette eerst Dormitio Mariae, dat ontslaping van Maria betekent. Deze naam verwijst naar een oude overlevering die vertelt dat Maria op de...

Lees verder