Heilig Hart van Jezus (23 Juni 2017)

Op de vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren viert de Kerk het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Behalve de liturgieviering hebben vele andere uitingen van godsvrucht het Hart van Christus als onderwerp. Er is immers geen twijfel dat de devotie tot het Hart van de Verlosser een...

Lees verder

Sacramentsdag (18 juni 2017)

Sacramentsdag is een hoogfeest, dat valt op de tweede donderdag na Pinksteren. Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus Zichzelf onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de...

Lees verder

“Het gaat goed met de missie in Kameroen”

Dat zegt father Nol Verhoeven. De Mill Hill-missionaris werd eind jaren 60 naar Kameroen gezonden. Zijn eerste standplaats was Mamfe in het noordwesten van het land, inmiddels bijna 50 jaar geleden. Hij begon met het leren van enkele lokale talen en tradities en bouwde vriendschappen op met de mensen. ‘Ik...

Lees verder

Geloven in de ander – samen werken aan een andere wereld

Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris ‘Ik geloof in solidariteit met de ander’ Ruim 30 jaar werkt missionair werker Ellen Schouten in Venezuela met buitengesloten bevolkingsgroepen. ‘Internationale solidariteit is in onze geglobaliseerde wereld een noodzaak. Wij mogen onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid van anderen op deze aarde.’ Als...

Lees verder

Vastenactie 2017

Actie Kameroen-Samen Doen! voor aanbouw van 3 leslokalen voor de St.Antoniusschool in Njinikom in Kameroen Samen met nog 6 andere parochies in Beverwijk, Assendelft en Zaandam was dit jaar uw bijdrage voor de vastenactie bestemd voor de aanbouw van de klaslokalen voor de St Antoniusschool in Njinikom. Het streefbedrag was...

Lees verder

Een schokkende ontdekking

Op Tweede paasdag heb ik een heel nare ervaring opgedaan. Bij mijn bezoek aan de kerk van de H. Pastoor van Ars ontdekte ik daar, dat er tussen Paaszaterdag en Tweede paasdag in de kerk en in de pastorie was ingebroken! De dief heeft zich naar alle waarschijnlijkheid laten insluiten...

Lees verder

Nieuwe website gelanceerd!

Vorige maand is onze nieuwe website in de lucht gegaan. In deze tijd is digitale communicatie steeds belangrijker geworden. Om onze kerken en geloofsgemeenschap aan de wereld kenbaar te maken is een goede website onontbeerlijk geworden. We raadplegen Google inmiddels vaker dan een encyclopedie. We laten ons dagelijks informeren door...

Lees verder

Nieuwe mistijden

Met een enquête en vele gesprekken als basis heeft het kerkbestuur besloten om per 5 maart a.s. het volgende zondagsrooster in te voeren in de St. Josephkerk: 09.30 – 10.30 uur Nederlandstalige H. Mis 10.45 – 12.00 uur Plechtige Latijnse Hoogmis Kijk voor meer informatie en een uitgebreide toelichting in...

Lees verder

Misdienaars gezocht!

Heb jij je eerste communie gedaan en wil jij de pastoor helpen tijdens de Nederlandstalige H. Mis in de St. Josephkerk? Word dan misdienaar! Als misdienaar draag je bijvoorbeeld een kandelaar tijdens de Evangelielezing, je brengt de kelk en de hostieschaal naar het altaar en je geeft de kannetjes met...

Lees verder