Nieuwe jongerenwerker voor parochieregio

Het komende jaar gaat er veel ondernomen worden op het gebied van jeugd en jongeren in onze parochies. Er zijn het afgelopen seizoen veel nieuwe ideeën omgezet in concrete plannen. Waaronder het opzetten van een Familiezondag, een wekelijks jongerenprogramma en ook voor de 30-plussers wordt het één en ander op...

Lees verder

Familiezondag

Als Josephkerk mogen we ons nog steeds verheugen met een rijke populatie parochianen; kinderen, tieners, jongeren, gezinnen en ouderen maken deel uit van onze parochiegemeenschap. In de huidige tijd waarbij we in veel kerkgemeenschappen een afname van kerkgangers zien, is het een rijkdom om deze diversiteit te mogen ontvangen. Vanuit...

Lees verder

BHV & EHBO

In verband met de veiligheid in de kerk, willen wij inventariseren, wie er in bezit is van een BHV of EHBO-diploma. Bent u in het bezit van één van deze twee diploma’s en wilt u zich inzetten voor de veiligheid in de kerk? Dan graag schriftelijk aangeven: – Weke viering...

Lees verder

Sponsoractie Valentina van der Vliet

Valentina van der Vliet heeft in onze kerk en de Bavokerk verteld over haar vertrek naar de VS, waar zij als missionaris met tieners gaat werken in een project voor Net Ministries. Zij heeft ons als parochianen gevraagd haar financieel te ondersteunen. Als herinnering geven we haar rekeningnummer. U kunt...

Lees verder

Uit het parochieregister

Doopviering van Ermando Sawaya Op zondag 16 juni, hoogfeest van de Allerheiligste Drievuldigheid en dus een zeer toepasselijke datum voor een doopviering, is Ermando Sawaya gedoopt. Vanuit de tijd van de toenmalige parochie van de H. Pastoor van Ars waren er al wat contacten gegroeid. De familie is van Irakese...

Lees verder

Feest van Maria van Haarlem, zondag 2 juni

Deze zonnige dag begon met een feestelijke Eucharistieviering om 10 uur waarin Pastoor B. Putter voorging samen met Kanunnik A. Hendriks, die ook de verkondiging voor zijn rekening nam. De Schola, het gezinskoor en 2 solisten zorgden voor een mooie muzikale aankleding van deze viering. Afwisselend kwamen Gregoriaans, meerstemmige zang...

Lees verder

Digitaal collecteren in de St Josephkerk

Kent u dat ongemakkelijke gevoel als de collectant langskomt en u ontdekt dat u geen contant geld op zak heeft? Of dat u eigenlijk een kaarsje had willen aansteken bij Maria voor een bepaalde intentie, maar u heeft geen kleingeld in de portemonnee? Hoe normaal is het vandaag de dag...

Lees verder

Slaapzakken ophalen

Een aantal maanden geleden mochten we genieten van een stukje wereldkerk. We kregen 20 Amerikanen op bezoek. Velen van jullie hebben ons geholpen met het uitlenen van een slaapzak, luchtbed of dekbed. Nu zijn er nog wat slaapzakken blijven liggen en de vraag is of de eigenaars die willen ophalen...

Lees verder

Actie Kerkbalans 2019

Zoals u ongetwijfeld weet start deze maand de Actie Kerkbalans. Deze actie is van het grootste belang voor de dekking van de kosten van onze parochie. Voor 2019 is er een flink bedrag van €40.000 begroot en we vertrouwen erop dit bedrag met uw ruimhartige bijdragen te realiseren en hopelijk...

Lees verder