Uit het parochieregister

Doopviering van Ermando Sawaya Op zondag 16 juni, hoogfeest van de Allerheiligste Drievuldigheid en dus een zeer toepasselijke datum voor een doopviering, is Ermando Sawaya gedoopt. Vanuit de tijd van de toenmalige parochie van de H. Pastoor van Ars waren er al wat contacten gegroeid. De familie is van Irakese...

Lees verder

Feest van Maria van Haarlem, zondag 2 juni

Deze zonnige dag begon met een feestelijke Eucharistieviering om 10 uur waarin Pastoor B. Putter voorging samen met Kanunnik A. Hendriks, die ook de verkondiging voor zijn rekening nam. De Schola, het gezinskoor en 2 solisten zorgden voor een mooie muzikale aankleding van deze viering. Afwisselend kwamen Gregoriaans, meerstemmige zang...

Lees verder

Digitaal collecteren in de St Josephkerk

Kent u dat ongemakkelijke gevoel als de collectant langskomt en u ontdekt dat u geen contant geld op zak heeft? Of dat u eigenlijk een kaarsje had willen aansteken bij Maria voor een bepaalde intentie, maar u heeft geen kleingeld in de portemonnee? Hoe normaal is het vandaag de dag...

Lees verder

Slaapzakken ophalen

Een aantal maanden geleden mochten we genieten van een stukje wereldkerk. We kregen 20 Amerikanen op bezoek. Velen van jullie hebben ons geholpen met het uitlenen van een slaapzak, luchtbed of dekbed. Nu zijn er nog wat slaapzakken blijven liggen en de vraag is of de eigenaars die willen ophalen...

Lees verder

Actie Kerkbalans 2019

Zoals u ongetwijfeld weet start deze maand de Actie Kerkbalans. Deze actie is van het grootste belang voor de dekking van de kosten van onze parochie. Voor 2019 is er een flink bedrag van €40.000 begroot en we vertrouwen erop dit bedrag met uw ruimhartige bijdragen te realiseren en hopelijk...

Lees verder

Kerstnacht vieringen in de Joseph

19.30 uur Nachtmis m.m.v. het gezinskoor en kerstspel (vanaf 19.00 uur is de kerk open met kerstzang) (kinderen zijn welkom om mee te spelen in het kerstverhaal. Dan graag om 19.00 uur aanwezig zijn) 22.00 uur Nachtmis met de schola, m.m.v. een projectkoor ‘kleine Orgelsolo messe van J.Haydn’

Lees verder

Tridentijnse H. Mis in de Sint Josephkerk

Al geruime tijd wordt eens per maand op zaterdagmorgen in de Sint Josephkerk de H. Mis opgedragen volgens het Missale Romanum van de heilige paus Johannes XXIII (uitgave 1962). Deze liturgie wordt de ‘buitengewone vorm’ van de Romeinse ritus genoemd. Het is de eeuwenoude eredienst, die gold tot aan het Tweede Vaticaans Concilie; woorden en handelingen stralen een grote sacraliteit uit. Deze...

Lees verder

Willibrord (7 november)

De heilige Willibrord (658-739) stichtte vele kerken, kloosters en vestingen. Willibrord is van Angelsaksische afkomst. Zijn naam betekent “onder de bescherming van de hoogste god” Hij werd geboren in Northumbria in Noord-Engeland. Als 7-jarige werd hij door zijn ouders naar het benedictijnenklooster van Ripon gebracht. Op 20-jarige leeftijd vertrok hij naar Ierland in het...

Lees verder