Nog geen reacties

Nieuw parochieblad

Begin december kunt u het eerste nummer van het nieuwe parochieblad verwachten. Het blad, dat nu gemaakt wordt voor de BOAZ-parochie, krijgt dan een groter bereik. De parochiebladen van
de Bavo- en de Antoniusparochie, van de Moeder van de Verlosserparochie en onze drie parochies houden op te bestaan. Het is weer een wijziging in de historie van de parochiebladen, die overigens nog niet zo lang is.

Tot het begin van de jaren zeventig was Sursum Corda het blad dat alle parochianen in de verre omtrek van Haarlem op de hoogte hield van de gebeurtenissen in de Rooms Katholieke kerken en organisaties. Ik kan me herinneren dat ik als jonge vrijwilliger van de RK Sociëteit Riverside aan het Spaarne mijn bijdrage over de activiteiten in de bus kon doen bij het Sint Jacob Godshuis in de Hagestraat.

Toen Sursum Corda in 1971 werd opgeheven gingen de parochies eigen bladen maken met behulp van een stencilmachine. In de Sint Jan de Doperparochie betekende dit, dat pastoor Van Duin een redactie vormde en hoogstpersoonlijk de eindcontrole en het drukwerk op zich nam. Hij woonde op de eerste verdieping van de pastorie. Op de begane grond woonde koster Roosen. De pastoor kwam overdag meestal tijd te kort. Daarom deed hij het stencilwerk ’s nachts. Het echtpaar Roosen vond het niet zo prettig, want het lawaai was verdonderend. Ook pastoor Cornel maakte in Pastoor van Ars met zijn team een eigen blad.

In de jaren 80 gingen de parochies samenwerken en fuseerden de bladen in Oost. Toen pastoor Niesten, die al 2 parochies bestuurde, in 2004 ook pastoor van de Sint Josephparochie werd, duurde het niet lang voor er een tweede fusie volgde, waaruit De Wijzer voortkwam. Nu, na 13 jaargangen, is dat over.

De techniek is vooruitgegaan, dus is het mogelijk om 4 maal per jaar een blad in kleur te maken met mooie foto’s. De redactie gaat zich nu inzetten voor dit nieuwe blad. Daarnaast willen wij elke maand een bulletin maken met het nieuws voor de eigen parochie. Daarom hopen wij dat u ons uw nieuws en berichten wilt blijven sturen.

Reacties zijn gesloten.