Nog geen reacties

Missio Wereldmissiemaand 2018: Ethiopië

God is ons een toevlucht en een sterkte
Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij ons in Nederland.

Katholieke minderheid
Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste landen ter wereld.
Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw. De Rooms-katholieke Kerk is ondanks haar kleine omvang van 0,7 procent van de bevolking zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor de armen en hulp aan vluchtelingen.

Steun voor koffieboeren
Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush hebben de “Kleine Zusters van Jezus” zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren.

Opvang van vluchtelingen
Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op, ongeveer 900.000 mensen. In Gambella wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.

Missiezondag
Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Geef aan Missio Pauselijke
Missiewerken in de collecte op Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Meer info op www.missio.nl

Reacties zijn gesloten.