Nog geen reacties

Maria en Haarlem

door Rutger van der Grinten en Clara ten Hacken

Ondanks de afname van het aantal kerkgangers de afgelopen decennia, zijn er nog altijd veel mensen die graag een kaarsje willen opsteken in een kapelletje of bij een beeldje van Maria. Het zou mooi zijn als daar in Haarlem meer gelegenheid voor zou zijn, dachten enkelen van onze parochianen. Daarom was er op woensdagavond 6 september een informatieavond georganiseerd in het Josephhuis met als thema: Maria van Haarlem aan de Jansstraat.

Tijdens de avond werd het idee besproken om Maria van Haarlem letterlijk dichter bij de mensen in de stad te laten zijn in en nieuwe Mariakapel rechts achterin de kerk in combinatie met het overdag openstellen van deze kapel. Dit stelt passanten in de gelegenheid om even binnen te lopen en een kaarsje op te steken. Een overdag toegankelijke kapel in Haarlem zou niet uniek zijn in Nederland. Op veel plaatsen, zeker in het zuiden, zijn kapelletjes te vinden waar dit kan, maar ook in steeds meer steden staat overdag een kerkdeur open die toegang biedt tot een kapel. Het is de bedoeling dat de kapel afgescheiden blijft van de rest van de kerk maar dat er wel zicht is op de kerk en op het Allerheiligste. Ook zou een rolstoelopgang bij de rechter toegangsdeur het mogelijk moeten maken de kapel en de kerk voor ouderen en gehandicapten beter toegankelijk te maken. Veel aanwezigen hadden vragen. Zou je in deze tijd van kerksluitingen nog moeten investeren in een nieuwe kapel, hoe om te gaan met vandalisme, hoe zit het met de brandveiligheid, de kapel zal moeten voldoen aan de regels van monumentenzorg. Een parochiaan stelde zijn kopie van het beeld van Maria van Haarlem (er bestaan slechts 3 kopieën) ter beschikking indien de nieuwe kapel gerealiseerd wordt.

Een nieuw te vormen ‘Mariakapelcommissie’ zou als taken meekrijgen; een oriënterend onderzoek doen naar ervaringen van andere kerken die overdag open zijn gesteld, ontwerpen voor de kapel ontwikkelen, het draagvlak peilen onder de parochianen, een kostenanalyse maken en de haalbaarheid bepalen. In een later stadium zouden zaken aan de orde komen met betrekking tot monumentenzorg, brandweer, bisdom, fondsenwerving e.d. Wie zich aan wil melden voor deze commissie kan dat doen bij Corine van der Grinten of Clara ten Hacken of door een e-mailtje te sturen naar het secretariaat.

Ook foto’s van Mariakapellen achterin kerken elders in het land en verdere ideeën en opmerkingen van uw kant zijn van harte welkom!

Iedereen aanwezig op de avond vond het een mooi idee om voor dit nieuwe initiatief een noveen tot Maria van Haarlem te bidden, te beginnen op zondag 8 oktober. Ook u bent van harte uitgenodigd zich bij dit noveengebed aan te sluiten.

Gebed tot Maria,
Onze Lieve Vrouw van Haarlem

Heilige Maria, Wonderbare Moeder,
zo dikwijls hebben wij in het leven
van alle dag behoefte aan steun en hulp.
Andere keren voelen wij dankbaarheid
die wij niet voor ons zelf kunnen houden.
Daarom komen wij naar u.
Gij wijst ons het levende
en allerzuiverste water.
Gij doet ons drinken
aan de bronnen van het heil.
Toon ons, Maria, uw Zoon Jezus,
die stromen van levend water
in ons binnenste wil laten opborrelen.
Geef ons steeds de kracht om ons leven
in te richten naar uw voorbeeld.
Maria, Onze Lieve Vrouw van Haarlem,
bid voor ons

Reacties zijn gesloten.