Nog geen reacties

Maria Boodschap (9 april)

De Kerk viert normaliter op 25 maart, 9 maanden vóór het Kerstfeest, de ontvangenis van Jezus Christus. Deze gebeurtenis valt samen met de verschijning van Gabriël aan de Maagd Maria, waarbij de aartsengel de Menswording van God aankondigt. Dit jaren vieren wij het feest op 9 april, omdat 25 maart in de Veertig dagentijd valt.

Annunciatie

‘Maria Boodschap’ is de naam voor het hoogfeest van de Aankondiging des Heren, ook de Annunciatie genoemd. Het Lucas-evangelie is het enige boek van het Nieuwe Testament dat van de annunciatie melding maakt.

Negen maanden

Maria Boodschap wordt zowel in de Latijnse als de Griekse ritussen meestal op 25 maart gevierd. Deze datum hangt samen met de datum van Kerstmis, het hoogfeest van de Geboorde des Heren, op 25 december. Het duurt immers gemiddeld 9 maanden voordat een menselijke vrucht gebaard wordt. Het moment van Christus’ verwekking – of plechtstatig: ontvangenis – heeft de Traditie laten samenvallen met de verschijning van de aartsengel Gabriël aan de Maagd Maria.

Mariaal geworden

De gedachtenis van de Annunciatie werd in Constantinopel een Mariafeest. In de achtste eeuw kreeg het ook in Rome een sterk Mariaal karakter. Na de liturgische hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie werd bepaald dat het op de eerste plaats een Christusfeest is en pas in tweede instantie een Mariafeest.

Begin van de verlossing

Het Missaal en het Getijdenboek van de huidige Romeinse Ritus leiden het feest als volgt in. Op deze dag vieren wij het begin van onze verlossing, de vervulling van het profetische woord zoals dit in het evangelie wordt vermeld: ‘Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld brengen’ (Mt.1,23), de intrede van Christus in deze wereld: ‘Slachtoffers en gaven hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt voor mij een lichaam bereid…Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen’ (Heb.10,5-7).

Maagdelijke Ontvangenis

Het is de vaste overtuiging van orthodoxe christenen dat Maria niet door een man is bevrucht maar door de Heilige Geest. Dit dogma staat bekend als de Maagdelijke Ontvangenis.

Ongeboren leven

Vooral in een tijd dat de Kerk opkomt voor het ongeboren menselijk leven, is Maria Boodschap tegenwoordig ook een getuigenis van de waardigheid van de mens vanaf zijn conceptie tot aan zijn natuurlijke dood. Er wordt immers verkondigd dat de Zoon van God al bij de Annunciatie zijn intrede in de wereld deed. De Incarnatie begint dus bij Christus’ ontvangenis en niet pas bij zijn geboorte.

Nazaret

In Nazaret wordt Maria Boodschap luisterrijk gevierd in de Kerk van de Annunciatie (ook wel Verkondigingsbasiliek genoemd). Dit heiligdom is gebouwd op de fundamenten van kerken uit de Byzantijnse tijd en de kruisvaardersperiode. Volgens de overlevering kreeg Maria op die plek de verschijning van Gabriël.

Reacties zijn gesloten.