175 jaar St. Josephkerk

In het kader van het 175 jarig bestaan van de St. Josephkerk organiseert de commissie ‘175 jaar St. Josephkerk’ in samenspraak met het kerkbestuur een aantal feestelijke activiteiten. Het doel is om ontmoeting met Christus en elkaar te hebben en het licht te werpen op de St. Josephkerk en Maria van Haarlem. Gedurende de periode van 19 maart (het feest van de Heilige Joseph) tot en met 25 november (Christus Koning) zullen de feestelijkheden plaats vinden. Met uitzondering van de concerten, die gaan door tot in december! De festiviteiten zijn voor iedereen die de St. Josephkerk een warm hart toedraagt, voor een ieder die graag meer wil weten over de rijke historie van deze kerk en haar parochianen, voor iedereen die geïnteresseerd is in de R.K. Kerk en voor iedereen die van (orgel) muziek houdt. Kortom voor een breed publiek. Maak kennis met de St. Josephkerk!

Naast het organiseren van feestelijke activiteiten willen we samenkomen rond Christus door het vieren van de Eucharistie. De vieringen vindt u onder het kopje ‘vieringen’ op de hoofdpagina van deze website.

Bij een jubileum hoort een cadeau maar wat geef je aan een kerk? Het kerkbestuur heeft besloten om een namen overzicht van alle pastoors die sinds 1843 in de St. Josephkerk gestaan hebben, te laten schilderen in twee doeken.  Deze twee lijsten zijn inmiddels onthuld op het feest van Maria van Haarlem op 10 juni j.l. Daarnaast is er nog wel iets te wensen voor het interieur van de St. Josephkerk hieronder een lijstje:

  • Een lichtontwerp: een betere, energiebesparende en sfeervolle verlichting in de kerk en of Mariakapel
  • Reparatie (en indien nodig) restauratie van verschillende glas in lood ramen
  • Restauratie van de kruiswegstaties
  • Restauratie van de schildering boven het hoofdaltaar

Mocht u willen bijdragen aan een cadeau voor “175 jaar St. Josephkerk” dan kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL 15 INGB 000 0114 501 t.n.v. RK Kerkbestuur Par. St. Joseph onder vermelding van “175 jaar St. Josephkerk”. Een gift kunt u ook deponeren in de speciale bus in de kerk. (Vanaf 19 maart)

De feestelijke activiteiten zijn op 19 maart op het feest van de Heilige Joseph van start gegaan. Er was om 19.00 uur een feestelijke H. Mis m.m.v. de schola o.l.v. Bas Halsema tevens m.m.v. Bobbie Blommesteijn (sopraan) en Lester Lardenoye (counter tenor) zij brachten ‘Missa in honorem Sancti Josephi’ van Jos de Klerk ten gehore. Na afloop van de viering was er gezellig koffie/thee  drinken met iets lekkers en een kleine attentie voor alle aanwezigen.

Vanaf 7 april vinden er  op de eerste en derde zaterdagen van de maand, rondleidingen plaats. Op de eerste zaterdagen van de maand rondleidingen binnen de kerk en op de derde zaterdagen rondleidingen rond de omgeving van de St. Josephkerk. Op die zaterdagen is de kerk van 13.00 uur tot 15.00 uur  open zijn ter bezichtiging. De rondleidingen zijn voor max. 15 personen opgave via het secretariaat@josephkerk-haarlem.nl start van de rondleidingen 13.00 uur -duur ongeveer 1 uur. De rondleidingen rond de omgeving van de St. Josephkerk gaan door bij aanmelding van minimaal 6 personen.

Verder zie de jubileum activiteiten voor september… HOUDT DEZE WEBSITE IN DE GATEN VOOR EEN ACTUEEL info OOK VOOR JONGEREN, TIENERS EN KINDEREN!!