175 jaar St. Josephkerk

In het kader van het 175 jarig bestaan van de St. Josephkerk organiseert de commissie ‘175 jaar St. Josephkerk’ in samenspraak met het kerkbestuur een aantal feestelijke activiteiten. Het doel is om ontmoeting met Christus en elkaar te hebben en het licht te werpen op de St. Josephkerk en Maria van Haarlem. Gedurende de periode van 19 maart (het feest van de Heilige Joseph) tot en met 25 november (Christus Koning) zullen de feestelijkheden plaats vinden. Met uitzondering van de concerten, die gaan door tot in december! De festiviteiten zijn voor iedereen die de St. Josephkerk een warm hart toedraagt, voor een ieder die graag meer wil weten over de rijke historie van deze kerk en haar parochianen, voor iedereen die geïnteresseerd is in de R.K. Kerk en voor iedereen die van (orgel) muziek houdt. Kortom voor een breed publiek. Maak kennis met de St. Josephkerk!

Naast het organiseren van feestelijke activiteiten willen we samenkomen rond Christus door het vieren van de Eucharistie. De vieringen vindt u onder het kopje ‘vieringen’ op de hoofdpagina van deze website.

Bij een jubileum hoort een cadeau maar wat geef je aan een kerk? Het kerkbestuur heeft besloten om een namen overzicht van alle pastoors die sinds 1843 in de St. Josephkerk gestaan hebben, te laten schilderen in twee doeken. We hopen deze twee lijsten te kunnen onthullen op het feest van Maria van Haarlem op 10 juni a.s. Daarnaast is er nog wel iets te wensen voor het interieur van de St. Josephkerk hieronder een lijstje:

  • Een lichtontwerp: een betere, energiebesparende en sfeervolle verlichting in de kerk en of Mariakapel
  • Reparatie (en indien nodig) restauratie van verschillende glas in lood ramen
  • Restauratie van de kruiswegstaties
  • Restauratie van de schildering boven het hoofdaltaar

Mocht u willen bijdragen aan een cadeau voor “175 jaar St. Josephkerk” dan kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL 15 INGB 000 0114 501 t.n.v. RK Kerkbestuur Par. St. Joseph onder vermelding van “175 jaar St. Josephkerk”. Een gift kunt u ook deponeren in de speciale bus in de kerk. (Vanaf 19 maart)

De feestelijke activiteiten zullen op 19 maart op het feest van de Heilige Joseph van start gaan. Er is om 19.00 uur een feestelijke H. Mis m.m.v. de schola o.l.v. Bas Halsema tevens m.m.v. Bobbie Blommesteijn (sopraan) en Lester Lardenoye (counter tenor) zij brengen ‘Missa in honorem Sancti Josephi’ van Jos de Klerk ten gehore. Na afloop van de viering is er gezellig koffie/thee  drinken met iets lekkers en een kleine attentie voor alle aanwezigen.

Hieronder een kleine greep uit de activiteiten kalender, misschien kunt u sommige data al in uw agenda vrij houden.

  • Vanaf 7 april zijn er (zoals het er nu naar uit ziet maar nog even onder voorbehoud) op de eerste en derde zaterdagen van de maand, rondleidingen binnen de kerk op de eerste zaterdagen van de maand en op de derde zaterdagen rondleidingen rond de omgeving van de St. Josephkerk. Op die zaterdagen zal tussen 13.00 uur en 15.00 uur de kerk open zijn ter bezichtiging. De rondleidingen zijn voor max. 15 personen opgave via het secretariaat@josephkerk-haarlem.nl start van de rondleidingen 13.00 uur -duur ongeveer 1 uur. De rondleidingen rond de omgeving van de St. Josephkerk gaan door bij aanmelding van minimaal 6 personen.
  • 8 april 16.30 uur: Presentatie orgel concert door Erik-Jan Eradus
  • 16 mei 19.30 uur: speciale XLT (aanbidding)
  • 29 mei 20.15 uur: lezing “Waarom Maria eren?” Door de hulpbisschop Mgr. J. Hendriks in het Josephhuis. Opgave via secretariaat@josephkerk-haarlem.nl Voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis. Zaal open om 20.00 uur.
  • 10 juni 10.00 uur: Feestelijke H. Mis met Mariaprocessie en daarna een jubileum programma met o.a. lunch, ontmoeting, rondleidingen, speurtochten en workshop ‘Vintage Mariakaarten maken’ en meer… slot van het programma rond 17.00 uur
  • 29 juni 20.15 uur: Lezing door Antoine Bodar over St. Joseph in verbondenheid met onze huidige tijd. Opgave via secretariaat@josephkerk-haarlem.nl Voorafgaand is er om 19.00 uur een H. Mis. Zaal open om 20.00 uur

VERDER… HOUDT DEZE WEBSITE IN DE GATEN VOOR EEN ACTUEEL AANBOD OOK VOOR JONGEREN, TIENERS EN KINDEREN!! (o.a. een filmavond!)