Nog geen reacties

Heilige Drie-eenheid (27 mei)

Volgens de katholieke leer is het geloofsmysterie van de heilige Drie-eenheid de meest fundamentele en essentiële leer in de hiërarchie van de geloofswaarheden. Andere benamingen voor Drie-eenheid zijn Drievuldigheid of triniteit, van het Latijnse woord trinitas.

Christenen hebben één God en niet drie. Maar, God laat zich op drie verschillende manieren aan de mensen zien. Dit wordt aangeduid met Drie-eenheid, of drieëne God: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de heilige Geest. In de eerste eeuwen heeft de kerk het geloofsmysterie  aangescherpt in het dogma:

1.De Drie-eenheid is één. 2.De goddelijke personen zijn onderling werkelijk verschillend. 3.De goddelijke personen hebben betrekking op elkaar.

Bron: Katholiek.nl

Reacties zijn gesloten.