Nog geen reacties

Feest van Maria van Haarlem, zondag 2 juni

Deze zonnige dag begon met een feestelijke Eucharistieviering om 10 uur waarin Pastoor B. Putter voorging samen met Kanunnik A. Hendriks, die ook de verkondiging voor zijn rekening nam. De Schola, het gezinskoor en 2 solisten zorgden voor een mooie muzikale aankleding van deze viering. Afwisselend kwamen Gregoriaans, meerstemmige zang en Nederlands repertoire aan de beurt. Aan het eind van de viering werd door 4 heren de baar met het beeld van Maria van Haarlem en de fraaie bloemversiering op de schouders genomen. Onder het bidden van de Rozenkrans en het zingen van Marialiederen gingen we in processie de straat op over het Begijnhof. Een ogenblik stonden we stil bij de Waalse kerk (de toenmalige Begijnhofkerk), die in het verleden een belangrijke rol heeft gespeeld, doordat het beeld van Maria daar vele jaren haar thuisbasis heeft gehad. Na de rondgang op het Begijnhof werd de plechtigheid afgesloten met het gebed van Maria van Haarlem , de Zegen en het zingen van U zij de Glorie.

Hierna werden we uitgenodigd voor een kopje koffie met lekkers in de tuin van het Josephhuis, die geheel opgeknapt is en waarin het, met dit mooie weer, goed toeven is. Er is in de tuin een mooi H. Hartbeeld geplaatst dat werd ingezegend door kanunnik Hendriks met assistentie van kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst. Daarna was er gelegenheid voor de jongelui, die het Josephhuis bewonen, om een presentatie te geven over wat hun beweegt zich voor het geloof in te zetten. Als voorbeeld noemden ze het eens per maand mensen op straat aanspreken om een kaarsje aan te steken in deze mooie kerk en tevens om hun attent te maken op het vele wat de kerk in deze tijd te bieden heeft. Daarna was er nog gelegenheid tot een persoonlijk gesprek met hen en uiteraard met de vele anderen die genoten van het zonnetje. Al met al een waardige viering van het feest van onze Maria van Haarlem.

Met dank voor allen die zich hebben ingezet voor de verzorging van de liturgie, de bloemversiering, de zang en het samenzijn in de tuin.

Albert en Yvonne Roosen

Reacties zijn gesloten.