Nog geen reacties

Familiezondag

Als Josephkerk mogen we ons nog steeds verheugen met een rijke populatie parochianen; kinderen, tieners, jongeren, gezinnen en ouderen maken deel uit van onze parochiegemeenschap. In de huidige tijd waarbij we in veel kerkgemeenschappen een afname van kerkgangers zien, is het een rijkdom om deze diversiteit te mogen ontvangen. Vanuit de tieners, jongeren en vooral jonge gezinnen klinkt een roep om verdieping. Daarnaast mogen we als parochiegemeenschap de blijde boodschap (blijven) uitdragen om zo ook ‘nieuwkomers’ een mogelijkheid te geven zich bij God thuis te voelen. Zodoende is het pastorale team samen met de jongerenwerker en een aantal bestuursleden rond de tafel gaan zitten om een nieuwe impuls hieraan te geven.
De Familiezondag is hieruit een voortvloeisel. Elke maand een combinatie van liturgie, catechese en gemeenschap om onze geloofsgemeenschap op te bouwen in Christus en in de liefde tot elkaar. Met als doel om van daaruit naar buiten toe nog meer vrucht te kunnen dragen als christenen. De Familiezondag is essentieel voor onze parochies, voor de katholieke kerk in onze regio, omdat we daardoor op een kernachtige manier de families opbouwen in Christus.
Vanaf 1 september 2019 zal dit vernieuwde concept in de St. Josephkerk opgezet worden.

Wat betekent dit concreet:
De mistijden zullen ietwat wijzigen per 1 september 2019.
Om 9:30 uur de Nederlandstalige H. Mis met medewerking van afwisselend het gezinskoor, cantor en organist Erik-Jan Eradus en de Charismatische gebedsgroep. Tijdens deze H. mis om 9:30 uur is er Kinderwoorddienst en kindercrèche, waarbij de kinderen een catecheseprogramma aangeboden krijgen. Uitzondering is de vierde zondag van de maand, dan is er alleen crèche.
Om 11:00 uur de Latijnse Hoogmis met medewerking van de Schola Cantorum o.l.v. Bas Halsema en organist Erik-Jan Eradus.

Op de vierde zondag van de maand zal de Familiezondag plaatsvinden. Allereerst is er om 9:30 uur een Nederlandstalige H. Mis m.m.v. het gezinskoor (eventueel aangevuld met bijdragen van de Lifeteen band). Na de H. Mis is er een catecheseprogramma voor alle leeftijden in deelgroepen, waarna om 11:45 uur een potluck (lunch waarbij iedereen iets meeneemt) is. Om 12:30 uur wordt er met een gezamenlijk gebed afgesloten.
Tijdens de H. Mis zullen de lezingen afwisselend door een jongere en een lector van het lectorencollege  gelezen worden ook tijdens de voorbeden zullen zij beiden een bijdrage leveren.  Op de vierde zondag vervalt de kinderwoorddienst. Er is wel crèche voor de allerkleinsten in het Josephhuis. Jonge misdienaars in de dop zijn welkom en kunnen contact opnemen hiervoor met  Kapelaan Johannes.

Op de eerste zondag van de maand zal de Charismatische gebedsgroep om 9:30 uur haar medewerking verlenen. Op de tweede zondag zal het gezinskoor haar medewerking verlenen.

We hopen dat deze opzet mag leiden tot een nieuwe impuls tot opbouw van Christus’ kerk. We mogen ons rijke geloof uitdragen en delen met elkaar. Uw gebed voor het welslagen van dit initiatief stellen we zeker op prijs. Want we mogen allen arbeiders zijn in Gods wijngaard, maar hebben Zijn steun zeker nodig.

Geplande Familiezondagen:

24 september

27 oktober

24 november

22 december

26 januari

Reacties zijn gesloten.