Nog geen reacties

“Een bijzondere Advent: samen met Maria voor het leven”

door Pastoor Hendriks

In dit jaar beleven we de kortst mogelijke Advent; de kerstnovene begint al op de derde zondag en de vierde week duurt op 24 december slechts enkele uren. De thema’s van de Advent zijn daarom ook compact. In deze bijdrage wil ik stilstaan bij deze bijzondere tijd als een gedenken van Maria’s verwachting en de oneindige waarde van het menselijk leven in de moederschoot.

De Advent is een periode met een accent rond Maria. Het grote hoogfeest van Haar Onbevlekte Ontvangenis heeft er zijn plaats. Op 8 december vieren wij dat Zij van alle eeuwigheid is vrij gehouden van de erfzonde. Het feit dat deze datum negen maanden voor de feestdag van Maria Geboorte ligt, verwijst naar Haar heiliging vanaf het allereerste begin in de schoot van Moeder Anna. Juist ook Haar menselijk leven behoort dan al aan God toe.

Er valt nog een Mariadag in de Advent, zelfs een dubbele datum: op 12 december vieren wij de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe; enkele dagen daarvoor, op 9 december, de dag van de ziener van Guadalupe: de inheemse Mexicaan H. Juan Diego. De beide data gaan terug op de verschijningen van de H. Maagd in december 1531. De geschiedenis is fascinerend. De vrome Mexicaan krijgt een verschijning van de H. Maagd, die hem vraagt om naar de bisschop te gaan met het verzoek een heiligdom te bouwen op de plaats van de verschijning. Als de bisschop hem om een teken ter bevestiging vraagt, zal de ziener van Maria bloemen in zijn mantel meekrijgen. Wanneer hij dan in het bisschopshuis zijn mantel opent om de bloemen te laten zien, is er op de mantel een prachtige afbeelding van Maria gekomen! De bisschop knielt in grote bewondering neer en is volledig overtuigd van de echtheid van de verschijning aan Juan Diego. Het heiligdom wordt gebouwd en binnen enkele jaren heeft een zeer groot aantal inwoners het Katholiek geloof aanvaard in dat tot op dan heel moeizame missiegebied. Het miraculeuze is dat de afbeelding sindsdien, bijna 500 jaar, ongeschonden op de zeer eenvoudige en beslist niet duurzaam gemaakte mantel van cactusweefsel bewaard is gebleven! Onderzoek met moderne technieken heeft daarenboven aangetoond dat de ogen

van Maria echt de kamer weerspiegelen op het moment van de ontmoeting met de bisschop! Hij is er te zien, samen met enkele anderen. Maria’s beide ogen tonen zelfs een perspectief, zoals twee ogen doen. Op het kleed van Maria is de sterrenhemel van het zuidelijk halfrond op die decemberdag in 1531 afgebeeld!
Het is daarom zeer de moeite waard dat deze gebeurtenis een plaats op de algemene heiligenkalender gekregen heeft!

Ik haal deze geschiedenis hier in kort bestek aan, omdat de afbeelding van Onze Lieve Vrouw Haar toont, terwijl Zij duidelijk zwanger is. Er zijn niet zoveel voorstellingen van Maria in verwachting van het goddelijk Kind. Deze verschijning is juist wel met haar uitzonderlijke zwangerschap verbonden. Daardoor worden wij op een indringende manier geconfronteerd met de oneindige waarde van de aanstaande geboorte van de Verlosser en van de evenzeer oneindige waarde van elk ongeboren menselijk leven in de schoot van de aanstaande moeder.

Deze korte Advent staat in dit jaar mede in het teken van deze onaantastbaarheid. De Vereniging tot bescherming van het ongeboren leven (VBOK) maakt er in een speciale actie op attent dat er in ons land jaarlijks circa 31.000 abortussen plaatsvinden en dat globaal een op de zeven kinderen niet geboren mag worden! In het merendeel van die gevallen is de financiële situatie de doorslaggevende reden om tot een abortus te besluiten, terwijl juist daar hulp zou kunnen worden geboden. Zondag 3 december is uitgeroepen tot een Dag van het leven, precies op de Eerste zondag van de Advent. Aan het eind van de eerste week, op zaterdag 9 december, zal in Den Haag wederom de Mars voor het leven worden georganiseerd door de Stichting Schreeuw om leven en de Stichting Recht zonder onderscheid (Stirezo). Het zou wel heel bijzonder zijn, als er in dit jaar 31.000 personen zouden meelopen: een deelnemer voor elk geaborteerd kindje in de moederschoot gedurende alleen al dit jaar!
De miraculeuze afbeelding van Maria op de mantel van de heilige Juan Diego toont haar als een aanstaande Moeder, in de gezegende omstandigheid van de verwachting van de Verlosser. Het zou toch verschrikkelijk zijn geweest, als Haar Kindje zou zijn geaborteerd! De Verlosser van de wereld had Zijn taak dan niet kunnen aanvangen en voltooien! Wij zouden nog steeds in de macht van de duivel, de zonde en de dood zijn! Een reden extra om deze korte Advent van een heel krachtige boodschap te voorzien: de waarde en de beschermwaardigheid van het menselijk leven, vanaf het eerste begin tot het natuurlijke einde.

Reacties zijn gesloten.