Nog geen reacties

Dringende oproep: versterking van het kostersteam

De heer en mevrouw Gerard en Ria van Kessel hebben aangegeven, dat zij om persoonlijke redenen op korte termijn, waarschijnlijk al per september aanstaande, hun werkzaamheden als vrijwilligers zullen beëindigen. Ongeveer twintig jaar hebben zij geholpen als koster en als verzorgster van de kerkwas: het kerklinnen, de altaardwalen, de albes en de superplies. We zijn aan hen beiden veel dank verschuldigd voor zoveel trouwe inzet: bijna elke zondag en bovendien diverse keren op de weekdagen.
Door hun aanstaand vertrek ontstaat een echte leemte. Daarom hier een dringende oproep: Wie wil ons komen helpen met het kosterswerk en met de kerkwas? Het zou eventueel in deeltijd en in deeltaak kunnen. Met elke hulp is er al een verlichting in de huidige vacature. Belangstellenden kunnen nog worden ingewerkt, als u zich op korte termijn aanmeldt. Wilt u hier eens serieus over denken? Mogelijk weet u ook een kandidaat (m/v) die wij zouden kunnen aanspreken. De taak van koster en ook de verzorging van de kerkwas dragen bij aan de feestelijke viering van de liturgie in onze kerk. Alvast van harte dank!

Voor informatie kunt u altijd koster Jos Hoogeland of ondergetekende aanspreken.

Pastoor Hendriks, mede namens het kerkbestuur en de collega-kosters.

Reacties zijn gesloten.