Nog geen reacties

De week van de Nederlandse Missionaris

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) zet zich in voor Nederlandse missionarissen en missionair werkers. Elk jaar voert de WNM campagne voor deze mensen, die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Dit jaar staan pater Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in Indonesië, en Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala centraal in de campagne. Zij zetten zich in voor de ander, net als honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Vanuit hun geloof gaan zij de strijd aan tegen armoede en onrecht. Samen gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt.

 

Pater Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in Indonesië.

Verspreiding van het  aidsvirus voorkomen Franciscaan pater Bert Hagendoorn is als missionaris naar Indonesië vertrokken in 1970. Hij ging werken in de provincie Papoea. ‘De oorspronkelijke bevolking leefde op de traditionele manier,’ herinnert hij zich. Transport was in die tijd zeer beperkt: korte afstanden legde hij te voet af en in de kustgebieden ging het vervoer per boot. ‘Medemissionarissen kwam ik soms een jaar of langer niet tegen.’ De eerste scholen en ziekenhuizen werden door missionarissen gestart. In de jaren negentig werd in Timika in het zuidoosten van Papoea de eerste patiënt ontdekt die met het aidsvirus was besmet. Pater Bert was er parochiepastoor. Hij heeft alle pastorale werkers verplicht aan trainingen deel te nemen over de aidsepidemie. ‘We wilden toestanden voorkomen met stervende aidspatiënten aan de kant van de weg.  Of aidswezen die aan hun lot worden overgelaten.’ De franciscaan wilde verdere verspreiding van het virus voorkomen.

 

Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala

‘Bijdragen aan een rechtvaardige wereld’ Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala, maakt zich sterk voor de rechten van uitgebuite en arme koffieplukkers en boeren. ‘Ik vind het een voorrecht om in Guatemala te mogen werken met steun van de Week Nederlandse Missionaris en de Sint Pancratius Parochie in Geesteren. Ik hoop bij te kunnen dragen aan een rechtvaardige wereld,’ licht Inge toe. Veel koffieplukkers krijgen geen loon uitbetaald of maar heel erg weinig. Als zij vanuit de hoogvlaktes in vrachtwagens naar de koffieplantages worden vervoerd, gebeuren er vaak dodelijke  ongelukken. Aan de uitbuiting van deze mensen moet een einde komen. De verhalen die de mensen met Inge delen, maken grote indruk op haar. ‘De mensen zijn blij dat zij niet worden vergeten en dat er aandacht is voor hun situatie,’ vertelt Inge. ‘Guatemala lijkt dan misschien wel ver weg, maar we staan met elkaar in verbinding.’ Bijvoorbeeld door het kopje koffie, gezet van koffiebonen uit Guatemala. ‘Denk daar bijvoorbeeld de volgende keer aan als u een kopje koffie drinkt.’

 

Wees solidair

Wees solidair met pater Bert, Inge en de vele missionarissen en missionair werkers die zich inzetten voor hun medemens! Pater Bert en Inge vertegenwoordigen de vele missionarissen en missionair werkers die zich wereldwijd blijven inzetten voor de ander en werken aan een betere wereld; een wereld waarin ieder mens meetelt.

U kunt uw solidariteit  tonen door:

  • Een financiële bijdrage tijdens de Pinkstercollecte in uw parochie.
  • Een gift via rekening NL30 RABO 0171 2111 11, WNM te Den Haag.
  • Invullen van de (eenmalige of structurele) machtiging op de website.
  • Opnemen van de WNM in uw testament.

Voor informatie zie de website www.weeknederlandsemissionaris.nl

Hartelijk dank voor uw steun!…

Reacties zijn gesloten.