Nog geen reacties

Dankbrief Gemma Coebergh

Wat een grandioos afscheid heb ik op zondag 8 april mogen beleven! De Hoogmis was bijzonder feestelijk, met een flink aantal mensen, een uitstekend zingende schola en een prachtige preek van de pastoor. Erik Jan Eradus en ik hebben ieder een deel van de mis voor onze rekening genomen en ik kon na afloop God naar mijn beste vermogen danken en eren met een improvisatie over het Te Deum.

De receptie was heel hartverwarmend, met veel bezoekers die niet alleen meldden dat ze geld hadden overgemaakt voor het cadeau, maar die soms ook nog met cadeaus kwamen! Ook de mooie bloemen van het parochiebestuur prijken glansrijk in mijn huis!

Het hoogtepunt was natuurlijk de onthulling van het schilderij van Rob Sjouke, een indrukwekkend cadeau dat ik mocht ontvangen en waarvoor ik zeer dankbaar ben. Je zult maar op deze manier vereeuwigd worden door een begenadigd kunstenaar, die al de nodige blijken van zijn grote talent heeft gegeven.

Het concert door Erik Jan Eradus was een bewijs dat hij zijn vak verstaat en dat u van hem nog veel goeds kunt verwachten. Hier ook een mooie opkomst: zo’n tachtig bezoekers, wat voor een orgelconcert een behoorlijk aantal is.

Ik wil u uit de grond van mijn hart bedanken voor alles wat ik op deze dag heb mogen beleven en ontvangen, waarbij ik ook de vrijwilligers insluit die zich hebben ingespannen om de logistieke zaken te regelen.

Ik kan terugkijken op een belangrijke en waardevolle periode van verbondenheid met de Sint Josephkerk, maar met dit afscheid is die verbondenheid zeker nog niet ten einde. Als ‘gewone’ parochiaan zal ik graag de Hoogmis blijven bijwonen en ik zal Erik Jan bij tijd en wijle nog wel eens vervangen. Ik ben al geboekt voor Hemelvaartsdag en de zondag daarna. Zo verleer ik het kerkelijke orgelspel niet!

Met hartelijke groeten,

Gemma Coebergh

Reacties zijn gesloten.