Kanunnik Hendriks

Kanunnik  dr A.J.M. Hendriks is geboren op 29 juni 1951 te Rotterdam. Hij heeft gestudeerd op het klein seminarie Leeuwenhorst van het bisdom Rotterdam en later op de KTH te Amsterdam. Begonnen als pastoraal werker te Den Haag is hij vervolgens na zijn priesterwijding in 1977 werkzaam geweest in Den Haag, Pijnacker en Leidschendam. Na een studie Catechetiek in Münster is Hendriks in februari 1986 gepromoveerd tot doctor in de theologie.

In 1996 is pastoor Hendriks overgegaan naar het Bisdom Haarlem en vervolgens in 1997 geïncardineerd in dit zelfde bisdom. Hij is in juli 1996 pastoor benoemd in Warmenhuizen en Burgerbrug en administrator in Tuitjenhorn.

Van september 1998 tot juni 2013 is hij als docent Pastoraal Theologie verbonden geweest aan het Grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Van juli 1999 tot september 2006 was hij tevens Bisschoppelijk Vicaris voor Catechese en Toerusting Vrijwilligers.

Op 1 september 2002 is hij benoemd tot pastoor van de parochie O.L. Vrouw Hemelvaart te Heemstede en tot administrator van de H. Bavo te Heemstede, de H. Jozef te Bennebroek en de O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Vogelenzang.

Pastoor Hendriks is op 1 september 2006 door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam benoemd tot Ere-Kanunnik van het Kathedraal Kapittel.

Per 1 September 2013 is hij benoemd tot pastoor van de St. Josephkerk en heeft hij mede de zorg voor de parochies van de H. Pastoor van Ars en van de H. Johannes de Doper.

Per 1 september 2018 is hij Kanunnik van de St. Josephkerk. Per 1 september 2018 is Bart Putter aangesteld als Pastoor van de o.a. de St. Josephkerk.