Aankomende activiteiten

Laatste nieuws

 • Geboorte Johannes de Doper (24 juni)

  Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus de Messias. Hij doopte in de Jordaan een doopsel van bekering en kondigde aan: “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij zag zijn optreden zelf als...

  Lees verder

 • Veranderingen in onze regio

  Als samenwerkend bestuur van de drie parochies in Haarlem Centrum/Oost, willen we u graag bijpraten over enige nieuwe ontwikkelingen in onze parochies en de bredere stadsregio eromheen.   Visie van de bisschop In zijn beleidsnota “Nieuwe tijden, nieuwe wegen” van 2004, de praktische toelichting hierop die de DCRK (Diocesane Commissie...

  Lees verder

 • In de voetsporen van Franciscus van Assisi

  door Ben Schutte Van 28 april t/m 6 mei ben ik met ons bisdom op bedevaartreis naar Assisi geweest. Dit was voor mij een zeer inspirerende reis, waarbij mijn kennis over de St. Franciscus alleen maar meer verrijkt en uitgebreid werd. Ik koos ervoor om met mijn reis- en kamergenoot...

  Lees verder

 • “Enkele persoonlijke gedachten bij een grote verandering”

  door pastoor Hendriks Op 27 mei is in de parochies van Haarlem-Stad en van Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort (BOAZ) tegelijkertijd de mededeling gedaan over de aanstaande vernieuwde opzet van samenwerking, bestuur en pastoraat per september a.s. De brief die het kerkbestuur aan u geschreven heeft, vindt u ook in...

  Lees verder

 • Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus (8 juni)

  Het Heilig Hart van Jezus is het zinnebeeld van de immense liefde van Jezus Christus voor God en de mensheid. De devotie tot het Heilig Hart is gericht op de minnende kracht die behoort tot de menselijke natuur van Christus. De Heilig-Hartdevotie brak pas echt goed door de berichten over...

  Lees verder

 • Sacramentsdag (3 juni)

  Sacramentsdag wordt gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. De...

  Lees verder

 • Heilige Drie-eenheid (27 mei)

  Volgens de katholieke leer is het geloofsmysterie van de heilige Drie-eenheid de meest fundamentele en essentiële leer in de hiërarchie van de geloofswaarheden. Andere benamingen voor Drie-eenheid zijn Drievuldigheid of triniteit, van het Latijnse woord trinitas. Christenen hebben één God en niet drie. Maar, God laat zich op drie verschillende...

  Lees verder

 • Gaat U mee met hulpbisschop J.Hendriks naar Lourdes!

  Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal Mgr. J. Hendriks vanuit ons bisdom een bedevaart naar Lourdes begeleiden met het vliegtuig. De Lourdes­groep Bisdom Haarlem-Amsterdam begeleidt al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar Lourdes, in samen­werking met het ‘Huis van de Pelgrim’ De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die...

  Lees verder

 • Pinksteren (20 mei)

  De naam ‘Pinksteren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de laatste dag van de Paastijd. De Kerk viert met Pinksteren de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. De Heilige Geest is God zelf in Zijn werkzame kracht en kan...

  Lees verder

 • II De JOSEPHKERK bestaat dit jaar 175 JAAR

  Door een lid uit de jubileum commissie ‘175 jaar St. Joseph’ En heeft een bijzonder orgel onder haar dak. Voor een leek is menig orgel bijzonder. Ik herinner me nog hoe ik dóór het Willibrordorgel liep, vlak voor het in Amsterdam werd afgebroken en jaren later in de nieuwe Bavo...

  Lees verder