Aankomende activiteiten

 • Geen Aankomende Activiteiten

Laatste nieuws

 • MARIA Koningin van de hemel (22 augustus)

  Door Dries van den Akker s.j. Zoals Jezus na aankomst bij God bekleed werd met koninklijke waardigheid, zo werd ook Maria bij haar aankomst in de hemel door de Vader en de Zoon in de Heilige Geest tot koningin gekroond. Hoewel er in de bijbel zelf niets staat over Maria...

  Lees verder

 • MIVA collecte voor kwetsbaren in Zimbabwe

  Op 25 en 26 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe. De juiste zorg In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg moeilijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland...

  Lees verder

 • Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus)

  Maria-Tenhemelopneming werd eind 6e eeuw door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd; later nam de Kerk van Rome onder de heilige paus Sergius I (687-701) het feest over. Het heette eerst Dormitio Mariae, dat ontslaping van Maria betekent. Deze naam verwijst naar een oude overlevering die vertelt dat Maria op de...

  Lees verder

 • “Nog enkele gedachten bij de aanstaande verandering”

  door Pastoor Hendriks Tijdens de periode die dit nummer van De Wijzer omvat, valt de datum van 1 september. Zoals ik u dat in de vorige aflevering heb beschreven, houdt dan mijn benoeming als pastoor, in de kerkrechtelijke zin, op en zal ik verder functioneren als priester in het nieuwe...

  Lees verder

 • Uitnodiging: Banneux

  Wat was het een prachtig triduüm van het voorjaar. Het weer was prachtig en de stemming goed. Wat een warmte en saamhorigheid Wat een speciale plek ook om dodenherdenking te houden en de waarden van vrijheid te voelen. In het najaar hopen we dit weer te evenaren. Het is alleen...

  Lees verder

 • 175 jarig bestaan van de St. Joseph 10 Juni

  Wat een mooi feest is dit geweest! Beginnend met een feestelijke viering, waar zowel de Schola als het Gezinskoor hun medewerking aan hadden verleend en Erik-Jan Eradus het fraaie orgel liet klinken wat een extra dimensie gaf aan de viering. Na de viering gingen we met een grote groep parochianen...

  Lees verder

 • Dringende oproep: versterking van het kostersteam

  De heer en mevrouw Gerard en Ria van Kessel hebben aangegeven, dat zij om persoonlijke redenen op korte termijn, waarschijnlijk al per september aanstaande, hun werkzaamheden als vrijwilligers zullen beëindigen. Ongeveer twintig jaar hebben zij geholpen als koster en als verzorgster van de kerkwas: het kerklinnen, de altaardwalen, de albes...

  Lees verder

 • Muzikaal jubileum programma

  Op 6 juli en 10 augustus om 20.15 zullen achtereenvolgens Willeke Smits en Lidia Ksiazkiewicz het Adema-orgel bespelen. Willeke is de per augustus 2018 benoemde organiste van de Hooglandsekerk in Leiden. Zij zal een gevarieerd programma brengen met 19e en 20e eeuwse Franse en Nederlandse componisten. Lidia, hoofdorganist van de...

  Lees verder

 • Petrus en Paulus (29 juni)

  Petrus Petrus heette aanvankelijk Simon, zoon van Jona (of Johannes). Zijn broer heette Andreas. Zij waren vissers op het moment dat Jezus hen vroeg Hem te volgen.  Van Jezus kreeg hij de bijnaam Petrus (rots) . Hij was getrouwd. Zijn schoonmoeder wordt door Jezus genezen. Via Paulus’ brieven  weten we...

  Lees verder

 • Geboorte Johannes de Doper (24 juni)

  Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus de Messias. Hij doopte in de Jordaan een doopsel van bekering en kondigde aan: “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij zag zijn optreden zelf als...

  Lees verder