Per 1 januari 2015 zijn de parochiebesturen van de drie parochies van St. Jan de Doper, H. Pastoor van Ars en St. Joseph, opgegaan in het samenwerkingsverband Haarlem Centrum Oost (H.C.O). We spreken hier van een Personele Unie, want de parochies blijven afzonderlijk bestaan als rechtspersonen maar de 3 parochiebesturen zijn nu samengevoegd in één samenwerkingsbestuur.

De boodschap van het evangelie is een blijde en tegelijk een weerbarstige boodschap. Onze kerken willen in eenheid met onze bisschop en met onze paus in Rome die blijde boodschap vieren, verkondigen en in goede werken uitdragen.

Aanbod in onze kerken

– dagelijks is er een heilige Mis in één van onze kerken.
– het sacrament van de biecht op zaterdag of op verzoek.
– wekelijks aanbidding van het heilig sacrament.
– het sacrament van de ziekenzalving bij erstige ziekte, indien gewenst inclusief de biecht.

Unieke activiteiten in onze parochie

– Elke week kindercatechese bij de kinderwoorddienst en kindercrèche tijdens de H. Mis op zondag om 9:30 uur (St. Josephkerk)
– Het Lifeteen jongeren programma (de twee kerken)
– De Haarlemse groep van “Geloof en Licht” voor verstandelijk en lichamelijk beperkten.`(H. Pastoor van Ars)
– Mariaprocessie, ter ere van Maria van Haarlem, jaarlijks een kleine ommegang op een zondag rond 2 juni, de feestdag van Maria van Haarlem.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat onze kerkgemeenschap altijd kan rekenen op een aantal vrijwilligers die soms voor vast, soms incidenteel, maar altijd met een enthousiaste inzet hun medewerking verlenen bij verschillende werkzaamheden. Lees hier meer.

Pastoor Hendriks

Pastoor dr A.J.M. Hendriks is geboren op 29 juni 1951 te Rotterdam. Hij heeft gestudeerd op het klein seminarie Leeuwenhorst van het bisdom Rotterdam en later op de KTH te...