De H. Pastoor van Arskerk werd op zondag 17 december 1960 in gebruik genomen door deken Zijlstra. Een half jaar later consacreerde Bisschop Dodewaard deze kerk tijdens een plechtige mis.

De kerk is gebouwd naar een ontwerp van de architect Holt. Het valt niet te ontkennen dat dit gebouw een bepaalde solide eigenheid uitstraalt. Intussen is dat ook gehonoreerd, want de kerk is van eerst gemeente-monument nu inmiddels ook rijksmonument geworden.

Belangrijker dan de uitstraling is haar inhoudelijke betekenis voor het katholieke leven in Parkwijk. Zeker in het verleden met de komst van pastoor Cornel en zijn kapelaan Goedhart. Alsook met zijn opvolger, pastoor H.J. Niesten en per 1 september 2013 pastoor A. Hendriks.

In de meer dan vijftig jaren die deze kerk nu bestaat, is er nagenoeg geen zaterdag overgeslagen om het heilig sacrament van de biecht in ere te houden.

Intussen weten ook vele van origine katholieke buitenlanders de weg naar deze kerk goed te vinden.