Parochie Haarlem Centrum Oost

St Josephkerk | Pastoor van Arskerk | St Jan de Doperkerk

Welkom op de website van de St Josephkerk, Pastoor van Arskerk en St Jan de Doperkerk. De St Jan de Doperkerk is per 1 juni 2015 gesloten. De mistijden van de Pastoor van Arskerk zijn veranderd m.i.v. maart 2017.

Het laatste nieuws staat in de Agenda (rechts, boven de LifeTeen foto).

Per 1 januari 2015 zijn de drie Kerkbesturen van Haarlem Centrum Oost (HCO) opgegaan in een Personele Unie. De parochies in onze kerkgemeenschap staan nu onder de algemene leiding van de Personele Unie.

De Personele Unie heeft een beleidsbepalende en een beheersmatige taak: ervoor zorgen dat de zending van de parochie optimaal wordt uitgevoerd evenals het onderhoud van de kerken en de zorg voor het financiële beleid. De Personele Unie legt daarover jaarlijks verantwoording af aan het Bisdom.

De Voorzitter van de Personele Unie is pastoor A.J.M. Hendriks.
De functies Vice-Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Bestuursleden variëren en worden op de website om privacy-redenen niet genoemd.

De regio Haarlem Centrum Oost geniet al lange tijd een bijzondere aantrekkingskracht op katholieken uit de wijde omgeving. Niet door de uiterlijkheden maar door de inhoudelijke kant van erediensten in deze kerken. Het zijn veelal bewuste keuzes van individuen die gaan voor de sacramentele bediening vanuit het Rooms-katholieke erfgoed.

Het is duidelijk dat “de Geest waait waar Hij wil”. Er zijn in ons geloof nieuwe katholieken, jong katholieken, katholieke buitenlanders, “herintreders”, ‘singles’ uit de city, jonge gezinnen en senioren afkomstig uit een “warm” katholiek verleden.

Alhoewel de boodschap van de katholieke kerk van alle eeuwen blijft, begint het er op te lijken dat de kerkpraktijk in onze tijd trekjes van de jonge kerk van de eerste eeuwen gaat vertonen. Daarop lijken onze kerken geen uitzondering te vormen. De bestaande kerk teert snel in, een ‘jonge’ kerk gaat ontluiken. Leest u verder op pagina 2.