Parochie Haarlem Centrum Oost

St Jan de Doper – | Pastoor van Ars – | St Josephkerk

Vergeet u niet bij de Agenda te kijken voor het laatste nieuws (rechts, boven de LifeTeen foto).

Welkom op de website voor de parochiecluster Haarlem Centrum Oost (HCO) die bestaat uit een drietal parochies. De St Jan de Doperkerk, de Pastoor van Arskerk en de St Josephkerk. De St Jan de Doperkerk is per 2015 op zondag gesloten.

Deze regio geniet al lange tijd een bijzondere aantrekkingskracht op katholieken uit de wijde omgeving. Dit heeft weinig te maken met uiterlijkheden van erediensten in deze drie kerken maar veel meer met de inhoudelijke kant daarvan. Het zijn vaak bewuste keuzes van individuen die gaan voor de sacramentele bediening vanuit het Rooms-katholiek erfgoed.

Het is daarbij duidelijk dat “de Geest waait waar Hij wil”. Er zijn nieuwe katholieken, jong katholieken, katholieke buitenlanders, “herintreders” in ons geloof, “singles” uit de city, jonge gezinnen en senioren afkomstig uit een “warm” katholiek verleden.

Hoewel de boodschap van de katholieke kerk van alle eeuwen blijft, begint het er nogal op te lijken dat de kerkpraktijk in onze tijd trekjes van de jonge kerk van de eerste eeuwen gaat vertonen. Daarop lijkt de kerk van HCO allesbehalve een uitzondering te vormen. De bestaande kerk teert snel in, een” jonge” kerk gaat ontluiken. Leest u verder op pagina 2.